Atferd forsterke sosial interaksjon

Eller på egenhånd vi får